Çocuk Diş Hekimliği ve Önemi

  Çocuk Diş Hekimliği, diğer adıyla Pedodonti, 0 – 15 yaş grubu çocukların ve özel ilgi gerektiren bireylerin süt dişlerinin ve daimi dişlerinin sağlıklı olarak korunmasını, çürük, travma, kalıtımsal ve benzeri etkenlerin bu dişlerde oluşturduğu sorunların giderilmesini amaçlayan ana bilim dalıdır.

   

  Neden Çocuk Diş Hekimliği?
  Çocuklarda diş tedavileri özel ilgi isteyen tedavilerdir. Çocukla hekimin ilk tanışmasında doğru iletişim kurulması, çocuğun korkularının giderilmesi onun ilerideki hekim – hasta ilişkisinin sağlıklı olması açısından büyük önem taşır.

   

  Çocuk Diş Hekimleri, çocukların ilk tanıştıkları diş hekimleri olmaları nedeniyle onların psikolojilerini çok iyi bilirler ve çocuklarda diş hekimi fobisi oluşmasını önlerler. Ayrıca çocuğun çürük risk grubunu belirleyerek kişiye özgü koruyucu programlar düzenler. Çocuğun beslenme alışkanlıklarının düzenlenmesi, çene ve diş gelişiminin düzenli ilerlemesinin kontrol edilmesi, gelişimsel anomalili dişlerde restoratif ve protetiktedaviler, koruyucu ortodontik tedaviler ve özel ilgi gerektiren çocukların diş tedavileri Pedodontistlerin özel olarak ilgilendikleri alanlardır. Düzenli olarak bir Pedodontiste kontrole getirilen çocuklarda ağız ve diş sağlığını tehdit eden her türlü sorun tespit edilebilir. Çocuk hastalarda olası problemlerin erken teşhis ve tedavisi, çocuğun fiziksel ve duygusal gelişimini olumlu yönde etkileyecektir.

   

  Kuşadası’nda hizmet veren Özel Lotus Ağız ve Diş Sağlığı bünyesinde görev yapan Çocuk Diş Hekimliği Uzmanı Gülcan Ünsal, uzmanlık ve ilgi alanı gereği çocukların diş tedavilerinin ideal bir ortamda gerçekleşmesi gerektiğini belirtmektedir. Kuşadası Lotus Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi çocuklara ideal ortamda tedavi olanağı sunar.

   

  Süt Dişlerinin Önemi
  Süt dişlerinin birinci görevi çocuğun beslenmesini sağlamaktır. Ayrıca konuşmanın düzgün gelişimi de süt dişlerinin varlığına bağlıdır. Süt dişleri, kapladıkları alanı kendilerinin yerine gelecek olan kalıcı diş için korumakta ve kalıcı diş sürerken ona rehberlik yapmaktadırlar. Süt dişleri kalıcı dişlere kıyasla çürümeye daha yatkınlardır, daha kolay ve hızlı çürürler. Çocuklar, çürüğün erken döneminde görülebilen soğuk – sıcak hassasiyeti ve hafif ağrı gibi sinyalleri zamanında yorumlayamazlar. Olayı ancak dayanılamayacak kadar ağrı olmasında fark ederler ki bu durumda çok geç kalınmış olabilir.

   

  Süt dişi erken çekildiği zaman bu dişlerin bahsi geçen yararlı fonksiyonları da ortadan kalkmaktadır. Çocuk diş hekimliğinin birinci amacı, dişsel sorunların oluşmasını engelleyecek önlemleri almak ve çocukları çürüksüz bir geleceğe yönlendirmektir. Bu amaçla uygulanan işlemlere Koruyucu Diş Hekimliği Uygulamaları denir. Koruyucu diş hekimliği hizmetleri, Kuşadası’nda bulunan Lotus Dental Clinic’de Çocuk Diş Hekimi Uzmanı Gülcan Ünsal tarafından tüm yaş gruplarındaki hastalara uygulanmaktadır.

   

  Koruyucu Diş Hekimliği Uygulamaları
  Flor Uygulamaları
  Koruyucu diş hekimliğinde en etkili tedavi şekli olarak kabul edilen flor, dişlerin çürümesini önleyen, dişlerin yapısını kuvvetlendiren bir elementtir ve günümüzde diş macunlarının çoğunun da etken maddesidir. Dişler ilk sürdükleri zaman diş minesi tam olarak olgunlaşmadığından yeni sürmüş dişler genellikle çürüğe karşı daha dirençsiz ve çürük oluşumuna yatkındırlar. Flor, diş minesini kuvvetlendirerek dişi asit ataklarına karşı korur ve dolayısıyla diş çürüklerinin oluşmasını önlemeye yardımcı olur. Profesyonel flor uygulaması sadece diş hekimleri tarafından uygulanabilen koruyucu bir yöntemdir. Uygulamalar bireyin yaş ve çürük oluşum riskine göre belirlenen sıklık ve miktarlarda gerçekleştirilmektedir. Genel bir ifade ile çürük riski yüksek çocukların dişlerinin 6 ayda bir topikal olarak florlanması uygun görülmektedir. Profesyonel flor uygulamaları 2 – 2,5 yaş itibariyle ilgili yaşa uygun doz ve preparatla yapılabilmektedir. 5 yaş altı çocuklarda diş dokusuna yapışan flor vernikleri kullanılırken, 5 yaş üstü çocuklarda flor jelleri kullanılmaktadır. Profesyonel flor uygulamaları, Kuşadası Lotus Dental Klinik’te Çocuk Diş Hekimliği Uzmanı Gülcan Ünsal tarafından hastaların risk faktörleri belirlendikten sonra uygun doz ve sıklıkta uygulanmaktadır.

   

  Koruyucu diş hekimliğinde tek başına hiçbir uygulama kişisel ağız bakımı uygulamasının aksatılmadan yapılması kadar önem taşımaz. Bebek 6 – 8 aylıkken, yani ilk dişler ağızda göründüğünde temizleme işlemi başlamalıdır. Sabah kahvaltısı sonrası ve gece yatmadan önce dişleri temiz bir tülbent ya da gazlı bezi ıslatarak silmek, temizlemek yerinde olur. Diş fırçası kullanımına ise ne kadar erken başlanırsa, çocukların fırçalama alışkanlığını edinmeleri çok daha kolay ve kalıcı olur. Okul öncesi çocuklarda diş fırçalama için bir teknik uygulamak çok zordur. Bu yaşlarda önemli olan, çocuğa diş fırçalama alışkanlığı kazandırmaktır. Çocuklar diş fırçalarken çoğu zaman dişlerin görünen ya da kolay ulaşılan yüzlerini fırçalar. Oysa çürüklerin önlenmesi için dişlerin ara yüzlerini ve çiğneyici yüzeylerini çok daha iyi temizlemek gerekir. Bu nedenle fırçalamadan sonra anne – babanın dişleri tekrar fırçalaması ve kontrolü iyi olur.

   

  Fissür Örtücüler
  Fissür örtücüler, daimi dişlerin çiğneyici yüzeylerindeki derin ve çürümeye meyilli fissürleri (olukları) kapatıp, bakterilerin buraya ulaşmasına izin vermeyen ve böylece çürüğü önleyen akışkan dolgu maddeleridir.

   

  Fissür örtücü uygulamaları ile dişlerdeki çürüğe en yatkın bölümler koruma altına alınmaktadır. Fissür örtücü uygulamaları Lotus Dental Clinic’de Çocuk Diş Hekimliği Uzmanı Gülcan Ünsal tarafından rutin olarak uygulanmaktadır.

   

  Yer Tutucular
  Erken süt dişi kayıplarında, alttan gelecek olan daimi dişin yerini korumak amacıyla yer tutucu olarak adlandırılan apareyler kullanılır. Yer tutucular komşu dişlerin çekim boşluğuna hareket etmelerini ve bu yolla daimi dişin gömük kalmasını ya da farklı yerden çıkmasını dolayısıyla ileride çapraşık dişlerin oluşmasını önlemeye yarayan apareylerdir. Aksi takdirde, daha sonraki yıllarda diş dizisini düzeltmek için hem çok uzun hem de maliyeti yüksek tedaviler gerekebilir. Oysa küçük bir yer tutucu apareyinin uygulama süresi ve maliyeti diğerlerinin yanında çok daha önemsiz kalır. Yer tutucu uygulamaları, Kuşadası’nda bulunan Lotus Dental Clinic’te, Çocuk Diş Hekimliği Uzmanı Gülcan Ünsal tarafından gerekli görülen durumlarda uygulanmaktadır.

   

  Diş Çürüğü ve Beslenme
  Diş çürüğü oluşumunda esas etken şekerli gıdaların ve asitli içeceklerin tüketimidir. Özellikle küçük yaştaki çocuklar bu tür yiyecek ve içeceklerden uzak tutulmalıdır. Çocuk Diş Hekimi Uzmanı Gülcan Ünsal, Kuşadası Özel Lotus Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’ne başvuran tüm çocuk hastalar için, yaş grubu ve risk faktörlerini göz önünde bulundurarak bireysel olarak beslenme önerilerinde bulunmaktadır. Genel olarak uyulması gereken durumlar şunlardır:

   

  İlk dişleri çıkmaya başladıktan sonra bebeğinizi emzirerek uyutmayınız. Dişlerini ıslak bir bezle temizledikten sonra uyutunuz.
  Bebeğinizi şekerli, ballı süt karışımı ile dolu bir biberonla kesinlikle uyutmayınız.
  Biberonla besleme söz konusu ise sıcaklığını kontrol etmek gerekçesi ile biberonu kendi ağzınıza sokmayınız.
  Çocuklar için oldukça yararlı olan meyve suları biberona doldurularak sürekli verildiğinde diş çürüklerine yol açabilmektedir. Meyve suyu yerine meyvenin kendisi tercih edilmelidir.
  Çocuk bir yaşına geldiğinde, emzirme ve biberon kullanımı terk edilmeli ve sıvı gıdaların bardakla tüketimi sağlanmalıdır.
  Öğün aralarında yapışkan ve şekerli gıdalara izin verilmemeli, tatlı yiyecekler ana öğünlerle birlikte tüketilmelidir.
  Çocuklar şekerli, tatlandırılmış süt, çay ve meyve suyu gibi içeceklerle uyutulmamalıdır.
  Süt sade olarak ve mümkünse bardaktan içirilmelidir.
  Şekerli bir yiyecek sonrası tamponlayıcı bir protein takviyesi (yoğurt, peynir vb) çocuklarda çürük gelişimini önemli ölçüde azaltmaktadır.
  Çürüğe neden olan bakterilerin tükürükte de bulunduğu ve bulaşabildiği unutulmamalıdır.

   

  Kuşadası Lotus Dental Clinic’de Çocuk Diş Hekimliği Uzmanı Gülcan Ünsal tarafından, çocuk diş hekimliği alanında rutin olarak uygulanan işlemler şunlardır:

   

  Ağız – Diş Bakımı ve Beslenme Önerileri
  Diş çürüğünden koruyucu ve önleyici uygulamalar: Flor jeli, flor verniği, fissür örtücüler.
  Gerekli görüldüğü durumlarda süt dişinin çekilmesi.
  Çocuklarda oluşabilecek diş kayıplarında yapılacak olan yer tutucu uygulamaları veya çocuk protezleri.
  Çarpma, düşme vb. nedenlerle meydana gelen diş travmalarının tedavisi.
  Süt dişlerinin ve daimi dişlerin restoratif tedavileri (dolgular).
  Aşırı kron harabiyeti gözlenen genç sürekli dişlerin paslanmaz çelik kron, estetik kron ve gelişmiş seramik sistemler ile tedavisi
  Endodontik tedaviler (kanal tedavileri, ampütasyonlar)
  Rejeneratif endodontik uygulamalar
  Kötü ağız alışkanlıklarını (parmak emme, tırnak yeme, dudak ısırma, diş gıcırdatma vb.) durdurmaya yönelik tedaviler
  Kooperasyon problemi olan çocuklarda ve özel gereksinimli bireylerde genel anestezialtında tedavi uygulamaları

  Date
  Category
  Ağız ve Diş Sağlığı, Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı (Pedodonti)