Sinus Lifting İşlemi Nedir? Neden Yapılır?

Sinüsler burun çevresindeki kemiklerin içerisinde yer alan hava boşluklarıdır. Bu boşluklar aynı burun içindeki mukoza gibi bir zarla çevrelenmiştir.

 

Sinüs boşluklarının üst çenemizde yanağa denk gelen bölümüne maksiller sinüs demekteyiz. Maksiller sinüsün alt tabanı, üst çenemizde arka dişlerimizin kök uçları hizasına denk gelmektedir. Erken yaşlarda üst çenede arka bölgede diş kayıpları yaşandığında bu bölgeye çiğneme kuvveti gelmediği için kemik erimesi olmakta ve maksiler sinüs tabanı zamanla daha aşağıya inebilmektedir.

 

Üst çene arka bölgede erken diş kayıplarına bağlı sinüs sarkıklığı belirli bir seviyeyi geçmişse eğer (kemik tepesi ile sinüs boşluğu arasındaki mesafe 6mm ve daha az ise), bu bölge veya bölgelere doğrudan implant yapma şansımız yoktur. Sinüs lifting yani sinüs zarını kaldırma işlemi, implant yerleştireceğimiz kemik alanının 3-4mm den daha az olduğu durumlarda ileri cerrahi bir teknik olarak devreye girer. Sinüs lifting, kemik yüzeyinde sinüs zarına hasar vermeden bir pencere açıp bu zarı yukarı kaldırmak suretiyle tercih edilen grefti (kemik materyalini) zarın kaldırıldığı boşluğa uygulanması, uygun materyallerle greftin sabitlenerek bu alanın kapatılması işlemidir.

 

Sinüs lifting işlemi sayesinde sinüs sarkıklığının olduğu bölgeler kaldırılıp, bu bölgeye rahatlıkla implant yapabilir. Sinüs lifting ile 1mm olan bir kemik alanını 10mm’nin üzerine çıkarabilmekteyiz.İmplant uygulamasının sağlıklı ve dayanıklı olması için Çene Cerrahları tarafından yapılan sinüs lifting işlemi sayesinde yeterli boyda ve çapta implant yerleştirilebilir. Unutulmaması gereken en önemli şey var olan kemiğe uygun implant yapmak değil yapılması gereken boyda ve çapta implantı ilgili bölgeye yerleştirmek için o bölge kemiğinin yeterli hale getirilmesidir.

 

Alveol Kemiği Ogmentasyonu
Diş çekimlerinden sonra, uzun dönemde karşılaşılan en büyük problemlerden biri çene kemiklerinde görülen erimedir. Diş kayıplarının tedavisi, implant uygulamaları ile giderilecekse kemik yüksekliği ve hacmi daha da önem kazanır. İmplant uygulaması, belirli yükseklikte ve kalınlıkta kemik varlığını gerektirir. Erken yaşta diş kayıpları ya da yoğun diş eti iltihabı sonucu kemik hacminde oluşan azalmaları kemik onarımları ile giderilebilir. Bu onarımlar, hastaların kendi vücutlarından alınan kemik ile gerçekleştirilebildiği gibi, inorganik materyaller ya da sentetik materyaller de aynı amaçla uygulanabilir. Çene cerrahisindeki gelişmelerin en önemlilerinden biri de bu uygulamaların kolaylaşması, hızlanması ve güvenliğinin artmasıdır.

 

Kuşadası’nda hizmet veren Lotus Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi hekimlerinden Çene Cerrahı Uzm. Dr. Erdem Kaya tüm kemik artırma işlemlerini kliniğinde sedasyon altında ve gerektiğinde genel anestezi altında gerçekleştirebilmektedir.